Kết quả tìm kiếm "Tạo nước uống từ mồ hôi"

Kết quả tìm kiếm

Có 2 kết quả của từ khóa "Tạo nước uống từ mồ hôi"

Tạo nước uống từ mồ hôi
Tạo nước uống từ mồ hôi

Tạo nước uống từ mồ hôi
Tạo nước uống từ mồ hôi
Các nhà khoa học vừa phát triển máy tạo nước uống từ mồ hôi đầu tiên trên thế giới, bằng cách chiết xuất mồ hôi trên quần áo và làm sạch.
Máy chiết xuất nước từ mồ hôi...

Vỏ trái cây làm sạch nước
Vỏ trái cây làm sạch nước

Vỏ trái cây làm sạch nước
Nhóm nghiên cứu Đại học quốc gia Singapore cho biết vỏ táo và cà chua có thể loại bỏ các chất ô nhiễm trong nước.
Vỏ táo. Ảnh: AsianScientist.
Khan hiếm nước sạch trên thế giới là một trong những vấn đề quan trọng...


Sản phẩm

Online