Kết quả tìm kiếm "máy đo đông máu"

Kết quả tìm kiếm

Có 2 kết quả của từ khóa "máy đo đông máu"

Máy Massage Máy Massage Dr
Máy Massage Máy Massage Dr'Ho MÁY DR HO , DR.HO , Dr Ho ,Máy Xung Điện , Máy Trị Liệu Dr Ho ,Massage Dr Ho bestbuy, Máy Massage Doctor Ho,Máy Doctor Ho

Máy Massage
Máy Massage Dr'Ho
MÁY DR HO , DR.HO , Dr Ho ,Máy Xung Điện , Máy Trị LiệuDr Ho ,Massage Dr Ho bestbuy, Máy Massage Doctor Ho,Máy Doctor Ho
Máy massage
MÁY DR HO , DR.HO , Dr Ho
MÁY MASSAGE DR HO...

MÁY CẮT ĐỐT ĐIỆN CAO TẦN MEDITOM 150 Basic
MÁY CẮT ĐỐT ĐIỆN CAO TẦN MEDITOM 150 Basic

Làm đông & đốt lưỡng cực
2 mode làm đông & cắt lưỡng cực
Chức năng bộ nhớ
Lưu cài của mỗi lần sử dụng (Bộ nhớ từ 0 đến 9)
3 tín hiệu âm thanh khác nhau
Sêri MEDITOM Basic có các tín hiệu âm thanh khác nhau cho chế độ...


Sản phẩm

Online